Hastane Temizliği

Hastane Temizliği

Hastaneler bilindiği gibi bir tedavi merkezi olmalarına rağmen aynı zamanda en fazla enfeksiyonun yer aldığı mekanlardır. Bu nedenle de hastane temizliği son derece dikkatle ve özenle yapılmalıdır. Birçok mikrop, virüs hastane ortamında yayılmaktadır. Gün içerisinde insan sirkülasyonu en fazla hastaneler ve okullarda söz konusudur. Virüsler ise bu mekanları oldukça kolay yerleşir. Ciddi oranda salgın hastalıklar hastanelerde yayılır. Bu durumu engellemek hem yeni hasta oluşumu hem de mevcut hastaların tedavisi için büyük önem taşır.

Hastane temizliğiprofesyonel, işini itina ile yapan, doğru dezenfektanları, doğru ekipmanları kullanan firmalar tarafından yapılmalıdır. Temizlik firması çalışanları ise hastane konusunda bilgili olmalıdır. Mevcut hastanenin planı, bölümlerdeki yoğunluk oranı, hastalıkların ayrışması gibi durumlar konusunda mutlaka hastane çalışanlarından belirli isimler temizlik firması çalışanlarına eğitim vermelidir. Hastane temizliği hijyenin sağlanmasında eğitimlerin önemi büyüktür.

Hastane Temizliği İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Hastaneler günlük olarak sayılamayacak kadar çok hasta ve hastalık içerir. Temizliğinde ise mutlaka plan ve program gereklidir. İlgili bölümlerin derecelendirilmesi temizliğin doğru yapılması açısından oldukça önemlidir. Temizlik şirketi elemanlarının kullanacakları malzemeleri bu dereceye göre seçmesi gereklidir. Sistemsel olarak hastane temizliği aşağıdaki sıralama ile gerçekleştirilmelidir.

-Yoğun bakım kısımları, ameliyathaneler, başta gelmek üzere risk alanları belirlenerek temizlik işlemi yapılmalıdır.

-En üst düzeyde temizlenmesi gereken kısımlar, banyolar, tuvaletler, koridorlar, tıbbı malzemelerin bulunduğu depolardır.

-Laboratuvarlar, miktobik alanlar farklı dezenfektanlar ile temizlenmelidir.

-Yemekhane ya da kantinler de de yine oratama uygun temizlik malzemesi kullanılmalıdır.

-Polklinik ve morglar için asnsörler merdivenler ve tüm kısımlar için özel malzeme kullanılmalıdır.

-İdari işlerin içerisi ise personelin gün içerisindeki hastane içi hareketi dikkate alınmalıdır.

Hastane Temizliğinde Hastane Personelinin Önemi

Hastane temizliği işleminde doğru temizliğin yanı sıra hastane çalışanlarının da temaslarına ve kendi öz temizliklerine dikkat etmesi gereklidir. Söz konusu çalışanlar, malzemelerinin korunması, kullandıkları ekipmanların hijyeni gibi konulara özen göstermelidir. Birçok hastane çalışanına bulaşan virüs ve salgın hastalıkların nedeni doğru davranmamaktır. Bilinçli olarak hastane çalışanının kendi ortam hijyenini sağlaması şarttır.


Diğer Hizmetler

Ndr Temizlik Hemen Ara